Ціни

  Найменування послуги Ціна грн.

Консультації

  Консультація спеціаліста 100
  Консультація спеціаліста з оглядом 250
  Консультація  спеціаліста з призначенням схеми лікування 400
  Кольпоскопія 180
  Консультація з оглядом молочної залози 100
  УЗД органів малого тазу 200

Забір матеріалу для аналізів

  Забір матеріалу  у чоловіків 15
  Забір матеріалу  у жінок 20
  Забір крові 25
  Транспортне середовище для  бак. досліджень 15

Клінічні дослідження

  Аналіз виділень чоловічий 65
  Аналіз виділень жіночий 70
  Посткоітальний тест 150
  Секрет простати 70
  Спермограма 150

Цитологічні досдідження

  Цитоморфологічне дослідження 150
  Цитологічне дослідження 90
  Кольпоцитологічне дослідження (1 скло) 40
  Цитологічне дослідження аспірату з порожнини матки 250

Гістологічне дослідження

  Біопсія (1 дослідження) 250

ПЛР- діагностика

  Діагностика  трихомонад 70
  Діагностика  гарднерел 70
  Діагностика  хламідій 70
  Діагностика  мікоплазми  гомініс 70
  Діагностика  уреаплазм 70
  Діагностика  віруса  простого  герпеса 75
  Діагностика  цитомегаловіруса 75
  Діагностика  гонококів 70
  Діагностика  кандід 70
  Діагностика  мікоплазми  геніталіум 70
  Діагностика віруса папіломи 16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67 170
  Діагностика  віруса папіломи 16,18 90
  Діагностика  цитомегаловіруса (кров), якіс. 90
  Діагностика  віруса герпеса 1,2 тип (кров),  якіс. 90
  Діагностика  віруса  Эпштейна-Барр (кров), якіс. 90
  Діагностика   віруса  Varicella  zoster (кров), якіс. 90
  Діагностика токсоплазми (Toxoplasma gondii) (кров), якіс. 90
  Гепатит В (кров),  якіс. 90
  Гепатит В (кров) - кількісне дослідження 650
  Гепатит С (кров),  якіс. 120
  Генотипування гепатиту С (кров)(1а, 1b, 2, 3а) 220
  Гепатит  С (кров)-кількісне дослідження 700
  Гепатит Д (кров), якіс. 120
  Гепатит G (кров),  якіс. 120

Загальноклінічні дослідження

  Колориметричне обстеження патогенних мікробів “AF Genital” 350
  Діагностика мікоплазм,уреаплазм IST-2 350
  Аналіз сечі загальний (фізико-хіміч. властивості,цукор,білок, мікр-ія) 50
  Двохстаканна проба сечі 90
  Трьохстаканна проба сечі 100
  Аналіз по Нечипоренко/Зимницькому 60
  Діастаза сечі 30
  Розгор-ий ан-з крові (гемограма, мікр-ія, лейкоцит.формула, СОЭ) 65
  Група крові, резус фактор 60
  Антитіла по системі резус 70
  Гемалізіни 70
  LE – клітини 50
  Антитіла проти дезоксирибонуклеопротеіна (СКВ) 70
  Цитологія мокроти 60
  Аналіз на демодекс 60
  Аналіз калу на яйця глист 40

Імуноферментний аналіз

  Хламідії lg M (гостра фаза) 80
  Хламідії lg A (гостра фаза) 80
  Хламідії lg G (хронічна фаза) 80
  Хламідії антиген (змив кон'юктиви, зішкряб слизової оболонки) 80
  Хламідії (psitaci, pneumoniae) lg G (хронічна фаза) 80
  Токсоплазмоз антитіла lg G (хронічна фаза) 80
  Токсоплазмоз антитіла lg М (гостра форма) 80
  Цитомегаловірус (CMV) антитіла lg G (хронічна фаза) 80
  Цитомегаловірус (CMV) антитіла lg М (гостра форма) 80
  Герпес simplex 1,2 антитіла lg G (хронічна фаза) 80
  Герпес simplex 1,2 антитіла lg М (гостра форма) 80
  Герпес simplex тип 2 антитіла lg G (хронічна фаза) 85
  Краснуха (антитіла lg G) 80
  Краснуха (антитіла lg М) 85
  Мікоплазма (антитіла lg G) 80
  Мікоплазма (антитіла lg М) 80
  Мікоплазма pneumoniae (антитіла lg G) 80
  Уреаплазма (антитіла lg G) 80
  Трихомоніаз (антитіла lg G) 80
  Лямблії (антитіла lg G) 80
  Хелікобактер пілорі (антитіла lg G) 90
  Аскаріди (антитіла lg G) 80
  Опісторхоз (антитіла lg G) 80
  Тріхінели (антитіла lg G) 80
  Токсокари (антитіла lg G) 80
  Єхинококи (антитіла lg G) 80
  Гліадін (антитіла lg G) 80
  Туберкульоз (антитіла lg G, М, А до Mycobacterium tuberculosis) 110
  Гепатит А lg М(гостра фаза) 100
  Гепатит В НbsAg(поверхневий антиген) 100
  Гепатит В антитіла lgG (анти- НbsAg) 100
  Гепатит В НbеAg 100
  Гепатит В ( антитіла до НbеAg lg G) 100
  Гепатит В антитіла lgМ до НbсAg 100
  Гепатит В антитіла lgG до НbсAg 100
  Гепатит С (антитіла lgМ до НСV) 100
  Гепатит С (антитіла lgG до НСV) 100
  Гепатит Д (антитіла до вірусу гепатита  дельта lgG) 100
  Інф. мононуклеоз (вірус Епштейна-Барр)  lgМ 100
  Інф. мононуклеоз (вірус Епштейна-Барр) EA lgG 100
  Інф. мононуклеоз (вірус Епштейна-Барр) EBNA lgG 100
  Д-димер 120
  Антифосфоліпідні антитіла lgМ 150
  Антифосфоліпідні антитіла lgG 150
  Вовчаковий антикоагулянт 120
  Антиспермальні антитіла 150
  Плацентарний лактоген 120

Маркери сифiлісу

  Мікрореакція преципітації з кардіоліпіновим антигеном 60
  Трепонемний антиген 100

Гормони

  Хоріонічний гонадотропін (маркер ранньої вагітності) 110
  Фолікулостимулюючий гормон 100
  Лютеінизуючий гормон 100
  Пролактин 100
  Естрадіол (Е2) 100
  Прогестерон 100
  Тестостерон  загальний 100
  Т4 вільний 100
  Т4 загальний 100
  Тиреотропний гормон(ТТГ) 100
  Т3 загальний 100
  Т3 вільний 100
  Антитіла до тиреоглобуліну                                                           110
  Антитіла до тиреопіроксідази (АТПО) 110
  Естрадіол некон’югований 110
  Дегідроепіандростерон-сульфат 100
  FT3 (трийодтиронін) вільний 100
  РАРР-А (білок, асоційований з вагітністю) 110
  Глобулін, що пов’язує  статеві гормони (ГСПГ) 130
  17-ОН-прогестерон 170
  АКТГ (аденокортікотропний гормон) 180
  Паратгормон 100
  Паратиреоїдний гормон (РТН) 100
  Остеокальцин (особливості забору!!!) 110
  Кальцітонін 110
  Пірілінкс Д (сеча) 170
  С-реактивний білок (кількісне дослідження) 110
  FT 4 (тироксин) вільний 80
  Естріол некон’югований (Е3)                                                         100
  Тестостерон вільний (FT) 100
  Кортизол 110
  Соматотропний гормон 160
  Бета (ХГЧ) 110
  Антимюллеров гормон 250

Аутоімунні дослідження

  Антимікросомальні антитіла 110
  Антимітохондріальні антитіла 110
  Антинуклеарні антитіла 110

Алергія

  Імуноглобуліни E 90
  Харчові алергени  (10 показників) 300
  Інгаляційні алергени (12 показників) 300

Бактеріологічні дослідження

  Бак. дослідження урогенітальних виділень (чутлив. до антибіотиків) 140
  Бак. дослідження сечі 100
  Бак. дослідження на кандідоз 80
  Чутливість до а/б додатково (більше 1 виду м/о) 20
  Бак. дослідження на Neisseria gonorrhoeae 80
  Бак. дослідження ран 100
  Бак. дослідження  м-лу з ока, ротової порожнини, носа, вуха 100
  Бак. дослідження мокроти 100
  Чутливість до фагів 60
  Бак. посів на патогенні гриби 80
  Трихомонади культуральним методом 250

Біохімічне дослідження

  Білірубін загальний, прямий, непрямий 45
  Креатинфосфокіназа (КФК) 80
  Загальний білок 20
  Альбумін 20
  Холестерин 25
  Ліпопротеїди високої, низької, ОНП щільності 65
  Ліпідограма 120
  Тригліцериди 25
  Креатинін 20
  Сечовина 20
  Сечова к-та 20
  Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 20
  Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 20
  g-Глутамілтранспептидаза 25
  Амілаза 20
  Лактатдегідрогеназа 20
  Лужна фосфотаза 20
  Тимолова проба 20
  Формолова проба 20
  Сіромукоїди 20
  О-срептолізин 25
  С-реактивний білок(CRP) 25
  Ревматоїдний фактор 35
  Сіалові кислоти 30
  Білкові фракції 40
  Глюкоза 20
  Калій 20
  Натрій 25
  Магній 25
  Кальцій 25
  Залізо 25
  Хлор 25
  Фосфор 25
  Коагулограма (аналіз згортання крові) 70
  Протромбіновий час/іда (INR) 30
  С-реактивний білок (кількісне дослідження) 110
  Трансферин 50
  Ферритин 100
  Фолієва кислота 100
  Залізозв'язуюча спроможність сироватки крові (загальна та латентна) 50
  Мідь 50
  Церулоплазмін 100
  Холіестераза 50
  Цинк 50
  Тромбіновий час 50
  Індекс НОМА-ІR 150

Діагностика цукрового діабету

  Мікроальбумінурія 65
  Інсулін 90
  Фруктозамін 50
  С-пептид 90
  Гомоцистеїн 250
  Гликолізований гемоглобін 100

Онкологічні маркери

  Альфафетопротеїн 100
  Раково-ембріональный антиген  (СЕА) 120
  Простато-специфічний антиген (загальний) 100
  Простато-специфічний антиген (вільний) 120
  Онкомаркер молочної залози  (СА-15-3) 120
  Онкомаркер яєчників  (СА-125) 150
  Онкомаркер підшлункової залози  (СА-19-9) 150
  Онкомаркер легенів  (СА-72-4) 150
  МВ-фракція креатинкінази (маркер інфаркту міокарда) 100
  Кисла\простатична фосфатаза 100

Лікувальні маніпуляції

  Лікування апаратом «Мілта» 50
  Лікування магнітно – лазерним апаратом «Рікта» 50
  Видалення конділом, папілом фітопрепаратами 50
  Постановка ВМС 250
  Видалення ВМС 150
  Введення ВМС "Мірена" без вартості спіралі 700
  Введення ВМС "Мірена" з вартістю спіралі 3500
  Корекція НМЦ 150
  Піхвяна ваночка 60
  Піхвяне орошення 60
  Піхвяний тампон 60
  Інстиляція в уретру та сечовий міхур 70
  Інстиляція у цервікальный канал та  його зрошення 60
  Уретральный тампон 60
  Комплексна процедура: піхвяна ваночка, піхвяне зрошення, піхвяний 170
  Масаж передміхурової залози 80
  Забір матеріалу з порожнини матки методом аспірації 250
  Засипки лікувальних препаратів 40
  Ін’єкція внутрішньом’язова, підшкірна 25
  Внутрішньовенна ін’єкція 100
  Обробка слизової вагіни та цервікального каналу 60
  Особиста профілактика вен. захворювань у чоловіків 100
  Особиста профілактика вен. захворювань у жінок 100
  Постановка та оцінка шкірних проб, у т.ч. на чутливість до антибіотиків 25
  Гостроконечних конділом : видалення 1 конділоми 80
  Контагіозного молюска : видалення 1 молюска 80
  Гостроконечних конділом : видалення понад 5 конділом 400
  Порушень потенції із застосуванням  вакуум-лазерного апарату:
1 процедура.
100
  Кріодеструкція (1-2 зона враження) 600
  Кріодеструкція (1-3 зона враження) 700

Комплексне лікування

  Гострого бактеріального уретриту 900
  Гострого циститу 800
  Гострого простатиту 1200
  Хронічного уретриту 1200
  Хронічного циститу 1000
  Хронічного простатиту 1700
  Бактеріального вагінозу  (гарднерельозу) 1000
  Бактеріального кольпіту 1000
  Хронічного аднекситу 1500
  Хронічного ендоцервіциту 1500
  Хламідіозу 1500
  Уреаплазмозу 1500
  Мікоплазмозу 1500
  Трихомонозу 1200
  Урогенітального герпесу 1800
  Цитомегаловірусу 1200
  Кандидоз 900
  Лікування ерозії шийки матки 1500
  Лікування папіломавірусної інфекції шийки матки 1800

 

Записаться на прием

Close

Записаться на прием